Psynet Midden Limburg

oie_w1NWAP0Hk1r3Samenwerkingsverband van vrijgevestigde GGz professionals Midden Limburg.

Psynet Midden Limburg heeft een nauwe samenwerking met huisartsen en bedrijfsartsen en biedt psychische hulp aan binnen de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Dankzij de diversiteit van psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten kunt u er terecht voor een breed scala aan problemen. Op deze website staan de individuele contactgegevens van de bij Psynet aangesloten praktijken. Wanneer u doorklikt maakt u kennis met het specifieke behandelaanbod van elke praktijk.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandelaar behandelt daarin vrij kortdurend en zal doorgaans zelf samen met u de intake doen. Constateert deze behandelaar dat een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ nodig is, dan zal hij/zij contact opnemen met de verwijzer.

De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Vaak zijn bij de behandeling meerdere hulpverleners betrokken zoals een psycholoog en een psychiater of een verpleegkundig specialist GGz.