Psynet Midden Limburg

oie_w1NWAP0Hk1r3Samenwerkingsverband van vrijgevestigde GGz professionals Midden Limburg.

De meeste praktijken hebben contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat de behandeling van psychische stoornissen wordt vergoed. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig die de volgende informatie moet bevatten: NAW-gegevens, vermelding generalistische basis GGz of specialistische GGz, agb-code en stempel van de huisarts. Tevens moet er sprake zijn van een vermoeden van een DSM-stoornis. Het verplichte eigen risico wordt wel afgetrokken van de behandelkosten, voor zover daar nog geen aanspraak op is gemaakt. De hoogte van het verplicht eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt in 2017 €385 per persoon.

Sommige stoornissen of klachten vallen buiten de vergoede zorg, zoals aanpassingsstoornissen. Bij twijfel bekijken we dit altijd tijdens het eerste contact of voorafgaand telefonisch of via de mail. Het is raadzaam even te informeren bij uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

De behandelaar stelt tijdens de intake de definitieve diagnose, bepaalt vervolgens welk type behandeling geïndiceerd is en of deze valt onder de verzekeringsvoorwaarden. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. De behandelingen die worden uitgevoerd zullen doorgaans na afloop rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.

Indien een praktijk geen contract heeft afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, krijgt u een rekening die men eerst zelf dient te voldoen. Voor deze rekening gelden lagere restitutietarieven indien u een naturapolis hebt. Heeft u een restitutiepolis afgesloten dan worden de kosten volledig vergoed. Het is wenselijk om hierover navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.