Psynet Midden Limburg

oie_w1NWAP0Hk1r3Samenwerkingsverband van vrijgevestigde GGz professionals Midden Limburg.

De praktijken worden geconfronteerd met een wachttijd. Voor actuele wachttijden kunnen eveneens de praktijk-websites geraadpleegd worden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psynet zodat we binnen ons netwerk kunnen bekijken of u ergens eerder terecht zou kunnen. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Dat houdt in dat uw zorgverzekeraar een aanbieder zoekt waar u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact terecht kunt voor een intakegesprek, en waar u binnen 10 weken vanaf de intake, met uw behandeling kunt starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).